Par mums

SIA Legal Case (turpmāk tekstā – juridiskais birojs) tiek nodibināts 2012.gada 27.aprīlī ar mērķi sniegt juridiskos un grāmatvedības pakalpojumus.

Juridiskais birojs tiek dibināts balstoties uz senām ģimeniskām tradīcijām par pamatu ņemot to, ka dibinātāja Jāņa Veinberga tēvs savā laikā ir bijis policijas darbinieks, bet vecais tēvs tiesnesis. Ar šo praktiski tiek pārņemts jau ģimeniski iesakņojušās tradīcijas, kas saistītas ar likumu un cilvēku aizstāvēšanu dažādās situācijās balstoties tikai un vienīgi uz godīgu rīcību.

Juridiskā biroja dibinātājs Jānis Veinbergs nodibina biroju tikai tad, kad ir gūta personiskā pieredze dažādās juridiska rakstura lietās. Prakse tiek gūta veicot darba pienākumus gan valsts iestādēs gan arī privātajos juridiskajos birojos, tādējādi tiek gūts priekšstats par privāto biznesu un valsts aparātu.

Kā galvenie darbības veidi uz kuriem balstās uzņēmums ir komerctiesības, civiltiesības saistībā ar parādu piedziņu, strīdus situāciju izšķiršanu tiesās vai pirmstiesas procesā, uzturlīdzekļu piedziņu, laulības šķiršanu, kriminālprocesi, kas saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, dokumentu sagatavošana licenču saņemšanai, klientu interešu pārstāvniecībā viss dažādākajos jautājumos saistībā ar privātajiem partneriem, valsts un pašvaldību iestādēs.

Mūsu komanda